• Achtergrond VAC:

De landelijke stichting VACpunt Wonen is in 1965 opgericht door de toenmalig lokaal opererende Vrouwen AdviesCommissies, afgekort tot VAC, onderneemt de volgende activiteiten:


  • Het verstrekken van voorlichting en informatie over het werk van de VAC aan de overheid, bouwwereld en vele andere organisaties op basis van informatie van de VAC's in het hele land.


Het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichting voor de VAC's.

Het verzorgen van publiciteit rond werk en organisatie van de VAC en VACpunt Wonen en het geven van interviews in de landelijke media.

Het voeren van overleg met de landelijke organisaties op het terrein van bouwen, wonenconsumentenzaken en vrijwilligerswerk.


Het voeren van regelmatig overleg met het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties.                                  


                                                                                            

Convenanten:

Sinds een aantal jaar sluit VACpunt Wonen convenanten af met grote
 projectontwikkelaars en woningcorporaties, waarvan de activiteiten de gemeentegrens overschrijden. Ook maken we dergelijke afspraken met gemeenten. Door middel van een convenant wordt afgesproken dat alle woningbouw- of renovatieplannen van de betrokken corporatie of ontwikkelaar zullen worden voorzien van een VAC-advies door een lokale adviescommissie Wonen. Onder andere met de volgende partijen heeft VACpunt Wonen een convenant afgesloten:

  Accolade  •  AM  • Amvest
    Ballast Nedam
    Vestia    VolkerWessel Vastgoed bv   WoonFriesland.Activiteiten:

Cursussen en workshops, recente voorbeelden:


De VAC-leden hebben de 3 daagse cursus VAC-werk in de woningbouw gevolgd. Het doel van deze cursus is, dat zij nu goed kunnen meedraaien als lid van de VAC en woningbouwplannen kunnen toetsen. Hiertoe dient al eerder de cursus "Tekening lezen" te zijn gevolgd.

De Provinciale VAC organiseerde de workshop: “Wonen en Zorg” en de workshop “Energiebesparing in de bestaande bouw”, bezocht door onze VAC-leden.

De studiebijeenkomst “Bouwen met hout” (VDM) is door ons bezocht.

VacPunt Wonen organiseerde een kennismaking met het onderzoeksproject van de KEMA in het Noorden van het land:

“Kansen voor krimp”, bezocht door onze VAC-leden.

Bezichtigingen:

De open dag van het Raadhuisplein in Drachten is door onze VAC-leden bezocht.


De nieuwbouwwoningen aan de Robijnekamp (Accolade) zijn door onze VAC-leden bezocht, eerder was hier door onze VAC een advies over uitgebracht.


Woningen aan de Lente (Accolade) zijn vlak voor oplevering bezocht en geïnspecteerd, nadat er door onze commissie een advies was uitgebracht.

Van het Woongebouw aan het Lauwerspark in Drachten, zijn na oplevering de openbare ruimten bekeken, de appartementen waren toen al bewoond/verhuurd en konden niet meer worden geïnspecteerd.

We zijn op uitnodiging van de wooncorporatie aanwezig geweest bij de feestelijke oplevering van koop-en huurwoningen aan de Helmblom in Boornbergum (Accolade/ WoonFriesland/ Rottinghuis).
                                  

 
Overleg:

In het voor- en najaar  vindt  er nog steeds het gebruikelijke overleg plaats met de beide woningcorporaties. In april is er overleg geweest met de SVS over de “obstakelroute”
  (toegankelijkheid en veiligheid van het winkelcentrum voor personen met een lichamelijke beperking).  De SVS heeft een controleronde gedaan, waarvan een kort verslag is opgemaakt. De SVS heeft geconstateerd, dat de vele reclameborden en andere obstakels blinde mensen en mensen met een lichamelijke beperking hinderen. De SVS kan alleen optreden bij een klacht, dus niet preventief.

Provinciale vergaderingen:

De voorjaars- en najaarsvergadering worden nog jaarlijks gehouden en die worden georganiseerd door de Provinciale VAC Friesland. Er zijn momenteel nog 4 VACs in Friesland.  De plaatselijke VAC's zijn: Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Gaasterland (Fryske Marren) en Smallingerland (VAC Oost Friesland). 

Excursies:

De jaarlijkse excursies worden zoveel als mogelijk in tact gehouden. Foto's (zie onder) geven hier een goed beeld  van, waar we  in het verleden zijn geweest. O.a. Sloot, Harlingen,Heerenveen etc.

Lezingen: 

Op de gezamenlijke vergadering van VAC's wordt nog steeds gebruikt gemaakt van dit onderwerp. In het voorjaar van 2017 heeft de woningcorporatie WoonFriesland nog een lezing gegeven over het bouwen in de Bouwen. (gemeente Smallingeland) Voorts heeft de gemeente een presentatie gehouden over water en waterplannen v.w.b. waterbeheer.

 

                      

  • Achtergrond VAC:

De landelijke stichting VACpunt Wonen is in 1965 opgericht door de toenmalig lokaal opererende Vrouwen AdviesCommissies, afgekort tot VAC, onderneemt de volgende activiteiten:


  • Het verstrekken van voorlichting en informatie over het werk van de VAC aan de overheid, bouwwereld en vele andere organisaties op basis van informatie van de VAC's in het hele land.


Het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichting voor de VAC's.

Het verzorgen van publiciteit rond werk en organisatie van de VAC en VACpunt Wonen en het geven van interviews in de landelijke media.

Het voeren van overleg met de landelijke organisaties op het terrein van bouwen, wonenconsumentenzaken en vrijwilligerswerk.


Het voeren van regelmatig overleg met het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties.                                  


                                                                                            

Convenanten:

Sinds een aantal jaar sluit VACpunt Wonen convenanten af met grote
 projectontwikkelaars en woningcorporaties, waarvan de activiteiten de gemeentegrens overschrijden. Ook maken we dergelijke afspraken met gemeenten. Door middel van een convenant wordt afgesproken dat alle woningbouw- of renovatieplannen van de betrokken corporatie of ontwikkelaar zullen worden voorzien van een VAC-advies door een lokale adviescommissie Wonen. Onder andere met de volgende partijen heeft VACpunt Wonen een convenant afgesloten:

  Accolade  •  AM  • Amvest
    Ballast Nedam
    Vestia    VolkerWessel Vastgoed bv   WoonFriesland.Activiteiten:

Cursussen en workshops, recente voorbeelden:


De VAC-leden hebben de 3 daagse cursus VAC-werk in de woningbouw gevolgd. Het doel van deze cursus is, dat zij nu goed kunnen meedraaien als lid van de VAC en woningbouwplannen kunnen toetsen. Hiertoe dient al eerder de cursus "Tekening lezen" te zijn gevolgd.

De Provinciale VAC organiseerde de workshop: “Wonen en Zorg” en de workshop “Energiebesparing in de bestaande bouw”, bezocht door onze VAC-leden.

De studiebijeenkomst “Bouwen met hout” (VDM) is door ons bezocht.

VacPunt Wonen organiseerde een kennismaking met het onderzoeksproject van de KEMA in het Noorden van het land:

“Kansen voor krimp”, bezocht door onze VAC-leden.

Bezichtigingen:

De open dag van het Raadhuisplein in Drachten is door onze VAC-leden bezocht.


De nieuwbouwwoningen aan de Robijnekamp (Accolade) zijn door onze VAC-leden bezocht, eerder was hier door onze VAC een advies over uitgebracht.


Woningen aan de Lente (Accolade) zijn vlak voor oplevering bezocht en geïnspecteerd, nadat er door onze commissie een advies was uitgebracht.

Van het Woongebouw aan het Lauwerspark in Drachten, zijn na oplevering de openbare ruimten bekeken, de appartementen waren toen al bewoond/verhuurd en konden niet meer worden geïnspecteerd.

We zijn op uitnodiging van de wooncorporatie aanwezig geweest bij de feestelijke oplevering van koop-en huurwoningen aan de Helmblom in Boornbergum (Accolade/ WoonFriesland/ Rottinghuis).
                                  

 
Overleg:

In het voor- en najaar  vindt  er nog steeds het gebruikelijke overleg plaats met de beide woningcorporaties. In april is er overleg geweest met de SVS over de “obstakelroute”
  (toegankelijkheid en veiligheid van het winkelcentrum voor personen met een lichamelijke beperking).  De SVS heeft een controleronde gedaan, waarvan een kort verslag is opgemaakt. De SVS heeft geconstateerd, dat de vele reclameborden en andere obstakels blinde mensen en mensen met een lichamelijke beperking hinderen. De SVS kan alleen optreden bij een klacht, dus niet preventief.

Provinciale vergaderingen:

De voorjaars- en najaarsvergadering worden nog jaarlijks gehouden en die worden georganiseerd door de Provinciale VAC Friesland. Er zijn momenteel nog 4 VACs in Friesland.  De plaatselijke VAC's zijn: Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Gaasterland (Fryske Marren) en Smallingerland (VAC Oost Friesland). 

Excursies:

De jaarlijkse excursies worden zoveel als mogelijk in tact gehouden. Foto's (zie onder) geven hier een goed beeld  van, waar we  in het verleden zijn geweest. O.a. Sloot, Harlingen,Heerenveen etc.

Lezingen: 

Op de gezamenlijke vergadering van VAC's wordt nog steeds gebruikt gemaakt van dit onderwerp. In het voorjaar van 2017 heeft de woningcorporatie WoonFriesland nog een lezing gegeven over het bouwen in de Bouwen. (gemeente Smallingeland) Voorts heeft de gemeente een presentatie gehouden over water en waterplannen v.w.b. waterbeheer.

 

                      

  • Achtergrond VAC:

De landelijke stichting VACpunt Wonen is in 1965 opgericht door de toenmalig lokaal opererende Vrouwen AdviesCommissies, afgekort tot VAC, onderneemt de volgende activiteiten:


  • Het verstrekken van voorlichting en informatie over het werk van de VAC aan de overheid, bouwwereld en vele andere organisaties op basis van informatie van de VAC's in het hele land.


Het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichting voor de VAC's.

Het verzorgen van publiciteit rond werk en organisatie van de VAC en VACpunt Wonen en het geven van interviews in de landelijke media.

Het voeren van overleg met de landelijke organisaties op het terrein van bouwen, wonenconsumentenzaken en vrijwilligerswerk.


Het voeren van regelmatig overleg met het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties.                                  


                                                                                            

Convenanten:

Sinds een aantal jaar sluit VACpunt Wonen convenanten af met grote
 projectontwikkelaars en woningcorporaties, waarvan de activiteiten de gemeentegrens overschrijden. Ook maken we dergelijke afspraken met gemeenten. Door middel van een convenant wordt afgesproken dat alle woningbouw- of renovatieplannen van de betrokken corporatie of ontwikkelaar zullen worden voorzien van een VAC-advies door een lokale adviescommissie Wonen. Onder andere met de volgende partijen heeft VACpunt Wonen een convenant afgesloten:

  Accolade  •  AM  • Amvest
    Ballast Nedam
    Vestia    VolkerWessel Vastgoed bv   WoonFriesland.Activiteiten:

Cursussen en workshops, recente voorbeelden:


De VAC-leden hebben de 3 daagse cursus VAC-werk in de woningbouw gevolgd. Het doel van deze cursus is, dat zij nu goed kunnen meedraaien als lid van de VAC en woningbouwplannen kunnen toetsen. Hiertoe dient al eerder de cursus "Tekening lezen" te zijn gevolgd.

De Provinciale VAC organiseerde de workshop: “Wonen en Zorg” en de workshop “Energiebesparing in de bestaande bouw”, bezocht door onze VAC-leden.

De studiebijeenkomst “Bouwen met hout” (VDM) is door ons bezocht.

VacPunt Wonen organiseerde een kennismaking met het onderzoeksproject van de KEMA in het Noorden van het land:

“Kansen voor krimp”, bezocht door onze VAC-leden.

Bezichtigingen:

De open dag van het Raadhuisplein in Drachten is door onze VAC-leden bezocht.


De nieuwbouwwoningen aan de Robijnekamp (Accolade) zijn door onze VAC-leden bezocht, eerder was hier door onze VAC een advies over uitgebracht.


Woningen aan de Lente (Accolade) zijn vlak voor oplevering bezocht en geïnspecteerd, nadat er door onze commissie een advies was uitgebracht.

Van het Woongebouw aan het Lauwerspark in Drachten, zijn na oplevering de openbare ruimten bekeken, de appartementen waren toen al bewoond/verhuurd en konden niet meer worden geïnspecteerd.

We zijn op uitnodiging van de wooncorporatie aanwezig geweest bij de feestelijke oplevering van koop-en huurwoningen aan de Helmblom in Boornbergum (Accolade/ WoonFriesland/ Rottinghuis).
                                  

 
Overleg:

In het voor- en najaar  vindt  er nog steeds het gebruikelijke overleg plaats met de beide woningcorporaties. In april is er overleg geweest met de SVS over de “obstakelroute”
  (toegankelijkheid en veiligheid van het winkelcentrum voor personen met een lichamelijke beperking).  De SVS heeft een controleronde gedaan, waarvan een kort verslag is opgemaakt. De SVS heeft geconstateerd, dat de vele reclameborden en andere obstakels blinde mensen en mensen met een lichamelijke beperking hinderen. De SVS kan alleen optreden bij een klacht, dus niet preventief.

Provinciale vergaderingen:

De voorjaars- en najaarsvergadering worden nog jaarlijks gehouden en die worden georganiseerd door de Provinciale VAC Friesland. Er zijn momenteel nog 4 VACs in Friesland.  De plaatselijke VAC's zijn: Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Gaasterland (Fryske Marren) en Smallingerland (VAC Oost Friesland). 

Excursies:

De jaarlijkse excursies worden zoveel als mogelijk in tact gehouden. Foto's (zie onder) geven hier een goed beeld  van, waar we  in het verleden zijn geweest. O.a. Sloot, Harlingen,Heerenveen etc.

Lezingen: 

Op de gezamenlijke vergadering van VAC's wordt nog steeds gebruikt gemaakt van dit onderwerp. In het voorjaar van 2017 heeft de woningcorporatie WoonFriesland nog een lezing gegeven over het bouwen in de Bouwen. (gemeente Smallingeland) Voorts heeft de gemeente een presentatie gehouden over water en waterplannen v.w.b. waterbeheer.