Relaties:

De Adviescommissie Wonen beoordeelt voornamelijk plannen van de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade. Met beide corporaties is er een samenwerkingsovereenkomst. In 2013 is afgesproken, dat VAC Oost Fryslân voor haar advies een nota stuurt naar de desbetreffende woningcorporatie. Twee maal per jaar is er regulier overleg en daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin de gegeven adviezen besproken worden en worden opgeleverde projecten bekeken.


Met de gemeente Smallingerland is er ook halfjaarlijks overleg. Er is echter geen convenant of samenwerkingsovereenkomst of financiële bijdrage.  Er is in de gemeente geen relatie met welke projectontwikkelaar dan ook. Op landelijk niveau heeft VACpunt Wonen met meerdere ontwikkelaars een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst houdt in dat VACpunt Wonen op verzoek van de betreffende projectontwikkelaar een commissie zoekt die de plannen kan beoordelen.