De VAC is een woonconsumentenorganisatie die probeert de gebruikskwaliteit van nieuwbouwwoningen, woongebouwen en woonomgeving te optimaliseren ten behoeve van de toekomstige bewoners.

Dit gebeurt onder andere door (potentiële) opdrachtgevers tijdens de planfase te adviseren en te beïnvloeden. Bij bestaande woningen en woongebouwen probeert de VAC de gebruikskwaliteit
 positief te beïnvloeden als er sprake is van verbouw- of renovatieplannen. Dit geldt ook bij (her)inrichtingsplannen voor buurten en of wijken.


De VAC Oost Fryslân is aangesloten bij overkoepelende organisatie “Stichting “VACpunt Wonen”.
Met behulp van doelgerichte cursussen, themabijeenkomsten en werkbezoeken wordt de kennis van nieuwe leden op het gewenste niveau gebracht en de kennis van bestaande leden op peil gehouden. Op deze wijze blijft de VAC een volwaardige gesprekspartner voor alle partijen die zich bezig houden met bouwen.


                         


                          De VAC Oost Fryslân bezoekt op deze foto een woning in aanbouw. De maten in het keukengedeelte worden nauwkeurig
                          beoordeeld op gewenste afmetingen en bruikbaarheid.