Vraag een VAC-advies aan:


Advies over nieuwbouw en renovatie.


Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren, kunnen hun bouwplannen door een Adviescommissie Wonen laten toetsen op gebruikskwaliteit. Daarbij kan het gaan om nieuwbouw, maar natuurlijk ook om bestaande bouw. Denk aan een huis geschikt maken voor zorg, de woning toegankelijk maken en maatregelen treffen om thuis energie te besparen. U kunt dat doen door contact op te nemen met VAC Oost Fryslân. Aan het geven van een VAC-advies zijn kosten verbonden.


Adres:                                    Telefoon:                                E-mail:                                         

Polderland 30                          0512 - 54 01 93                    vacsmallingerland@gmail.com

9205 EZ Drachten